مشخصات کتاب
کتاب کوچک عشق
  • عنوان: کتاب کوچک عشق
  • نویسنده: علیرضا روشن
  • قیمت: 140,000 ریال
  • تعداد صفحه: 78
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1396
  • رده بندی ها:

شرح:شاخه‌ای و پرنده‌ای به یکدیگر دل می‌سپارند و عاشق یکدیگر می‌شوند. سرانجام بین آن دو جدایی می‌افتد. شاخه را آتش می‌زنند و زغال می‌کنند و پرنده را به سیخ می‌کشند و بر زغال گداخته‌ی شاخه‌اش، کباب می کنند. این خلاصه‌ای‌ بود از یکی از داستان‌های این مجموعه که شخصیت‌های آن حیوانات و اشیا و گیاهان و آدمیانی هستند که هنوز از طبیعت و از اصل خود فاصله نگرفته‌اند. هر که در داستان‌های این مجموعه هست - از بی‌جان گرفته تا جاندار - عاشقی‌ست که به دنبال یکی شدن با معشوق خویش است، درست مثل همین شاخه و پرنده. درست مثل ماه و پلنگ در داستانی دیگر از این کتاب، یا مانند آن مرد که از پیروان نوح بود اما سوار کشتی‌اش نشد بلکه بیرون از کشتی سر سنگ نشست و منتظر شد که کشتی حرکت کند اما هر چه باران از آسمان بارید و آب از زمین جوشید کشتی تکان نخورد. کاسه صبر این مرد پر شد و گریست و قطره‌ی اشکش چکید و بر آب‌ها موج انداخت و آن موج کوچک، کشتی را تکان داد و به حرکت درآورد. امیدواریم از خواندن این کتاب کوچک که درباره عشق است‌، لذت ببرید.