مشخصات کتاب
نخبة العرفان، تطبیق اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس با قرآن کریم
  • عنوان: نخبة العرفان، تطبیق اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس با قرآن کریم
  • نویسنده: مرحوم هادی حائرى
  • قیمت: 260,000 ریال
  • تعداد صفحه: 303+پانزده
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1386
  • رده بندی ها: عرفان و هنر

شرح:سرچشمه این کتاب ابیات مثنوی و کلیات شمس است که مرحوم استاد هادی حائری به تناسب معنای آیات در یک ماه رمضان حدود سال 1330 شمسی در حاشیه قرآن مجید نوشته بود و همین حاشیه نویسی قرآن مجید توسط ایشان مرجع کتاب گردید. "نخبة‌العرفان" فضل تقدم در تطبیق ابیات مثنوی با قرآن را دارد و از چند جهت دیگر دارای اهمیت است: تنظیم و ترتیب مطالب براساس قرآن مجید است، یعنی در واقع ابیات مثنوی با قرآن منطبق شده است و دیگر اشعاری از کلیات شمس نیز در این تطابق آورده شده است.