درباره ما


انتشارات حقیقت در سال 1371 با هدف نشر آثار عرفانی و فلسفی تأسیس شده و تاکنون آثار بسیاری را به علاقمندان تقدیم کرده است. این کتاب‌ها که شامل تألیف، ترجمه، تصحیح و مجموعه مقالات است، همواره مورد استقبال مخاطبان خاص و عام بوده و بسیاری از آن‌ها تاکنون بارها تجدید چاپ شده است.
بیشترین موضوع مورد توجه این انتشارات، چاپ کتاب‌هایی در حوزه عرفان در همه ابعاد اعمّ از عرفان نظری و هنر و ادبیات عرفانی و نشر آثار عرفای متأخر و معاصر است. چاپ مجموعه "عرفان در زمانه و زندگی ما" که تاکنون 5 جلد از آن منتشر شده، "داستان‌ها و پیام‌ها" که تا امروز 8 عنوان از آن به چاپ رسیده و "تفکر دینی در دوره معاصر" در 3 مجلد تاکنون، در همین مسیر است.
یکی دیگر از فعالیت‌های مورد توجه این انتشارات، گردآوری و تدوین نشریه "عرفان ایران" است که از سال 1375 تاکنون بطور مستمر چاپ شده است. این نشریه اولین و متنوع‌ترین نشریه عرفانی به زبان فارسی است که چندبار در سال منتشر می‌شود و مقبول اهل عرفان و محققان قرار گرفته است.
انتشارات حقیقت در نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و همایش‌های مختلف فرهنگی از جمله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشته، کتب و فعالیت‌هایش بارها در محافل علمی و فرهنگی مورد تقدیر و توجه اهل علم و عرفان قرار گرفته است.www.000webhost.com