کتاب > خداوفلسفه

توضیحات کتاب

ژیلسون، مؤلف این کتاب، از فیلسوفان معاصر فرانسوی است که مفهوم خدا را در دوره‌های مختلف فلسفی، فلسفه یونان، قرون وسطی، مدرن و معاصر بررسی می‌کند. وی از بزرگان و صاحب‌نظران تاریخ فلسفه غرب است که از منظر یک فیلسوف کاتولیک مسیحی، آراء فلیسوفان بزرگ این چهار دوره را شرح، تحلیل و نقد می‌کند.

جزئیات کتاب

شابک 11130
نویسنده اتین ژیلسون
قیمت 60000

www.000webhost.com