کتاب > سرچشمۀ مقدس فرهنگ و ورزش ها

توضیحات کتاب

در عالم اسلام منشأ و سرچشمه فرهنگ و تمدّن، تصوّف یا عرفان اسلامی بوده از آن جهت که جنبه معنوی و قدسی اسلام است. هر زمان هم که این جنبه معنوی فراموش می¬شد، دوباره به دست اهل طریقت روح و معنا می یافت. از اینروست که می بینیم اهل ورزش و فرهنگ غالباً از اصحاب سلوک عرفانی و طریقت نیز بوده اند. موضوع اصلی این کتاب، شرح و بسط همین مطلب در دو بخش است. بخش اول شرح و بیان مفهوم اولیه فرهنگ و ورزش ها چنانکه اصولاهً بوده و بعد آن طورکه در تاریخ واقع شده است و بخش دوم مقایسه معنای اصلی آن با معنای مخدوش امروزیش که در واقع انحراف از ماهیت اصلی و قدسی آن است. نویسنده کتاب قاضی بن محمّد از سادات هاشمی و از خانواده سلطنتی اردن است. وی پس از تحصلی در دانشگاه های آمریکا و انگلستان و تحصیل علوم دینی در دانشگاه الازهر مصر، اکنون به عنوان استاد فلسفه اسلامی در اردن به تدریس می پردازد.

جزئیات کتاب

شابک 11150
نویسنده قاضی بن محمّد
قیمت 60000

www.000webhost.com