کتاب > مارتین بوبر

توضیحات کتاب

این کتاب جزو مجموعه کتاب‌هایی است که به نام "مجموعه تفکر دینی در دوره معاصر" به معرفی احوال و آثار متفکرانی می‌پردازد که در دوره‌ی معاصر به نحوی در فهم و بسط تفکر دینی سهم اساسی داشته‌اند. مارتین بوبر فلسوفی است که گرچه پیشینه‌ای یهودی دارد ولی با تالیف آثارش به عنوان فیلسوفی دینی مبدل به شخصیتی اهل دین شده است. این کتاب معرفی مختصر بوبر است.

جزئیات کتاب

شابک 11165
نویسنده رُنالد گِرگور اسمیت
قیمت 50000

www.000webhost.com