کتاب > هنوز خورشید از شرق می درخشد

توضیحات کتاب

کتاب حاضر پیش ‌درآمدی است برنگاه به فرد و جامعه در غرب و وضعیتی که انسان شرقی به خصوص ایرانی در دوره مدرن دارد. نویسنده که از طرفی آشنا با عرفان و اسلام است و از جهت دیگر طی سال‌‌ها مطالعه، تحصیل و اقامت در فرانسه، با تفکر مدرن غرب مانوس بوده، ضمن نقد و بررسی جامعه و انسان مدرن غربی سعی نموده نشان دهد که با چه مبانی و اصولی، غرب به وضعیت فعلی خود رسیده است و در شرایط کنونی خود چه نیازی به عرفان دارد.

جزئیات کتاب

شابک 11175
نویسنده سید مصطفی آزمایش
قیمت 50000

www.000webhost.com