مشخصات کتاب
خاطرات سفر حج
  • عنوان: خاطرات سفر حج
  • نویسنده: حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
  • قیمت: 800,000 ریال
  • تعداد صفحه: 388+بیست
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1388
  • رده بندی ها: آثار عرفای متاخر ایران,سفرنامه

شرح:کتاب حاضر، مجموعه یادداشت‌های نخستین سفر نگارنده،«حاج سلطانحسین تابندة گنابادی (رضاعلیشاه)» است که در شهریور سال 1329 شمسی، سومین روز اخذ فرمان ارشاد از «حضرت آقای صالح علیشاه، پدر مؤلف» آغاز شد و در مجموع شش ماه طول کشید. ایشان در این سفر در روز سیزدهم ذیحجه، پس از اتمام مراسم حج به دستور حضرت آقای صالح علیشاه، سه روز در مسجد الحرام اعتکاف کردند و اجازه نامة ارشادشان بعد از پایان موفقیت‌آمیز اعتکاف در جمع فقرا قرائت شد. لازم به ذکر است در پایان کتاب، فهرست آیات، احادیث، اخبار، عبارات عربی، اشعار، اشخاص و مکان‌های مطرح شده در کتاب،‌ مندرج است.