مشخصات کتاب
جامعه شناسی یک انقلاب یا سال پنجم انقلاب الجزایر
  • عنوان: جامعه شناسی یک انقلاب یا سال پنجم انقلاب الجزایر
  • نویسنده: فرانتس فانون
  • مترجم: حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه)
  • قیمت: 300,000 ریال
  • تعداد صفحه: 276+چهار
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1384
  • رده بندی ها: فقهی و اجتماعی

شرح:کتاب حاضر اثر مشهور فرانتس فانون روانپزشک و جامعه‌شناس فرانسوی است که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده آن را ترجمه کرده‌اند و در چاپ جدید توسط انتشارات حقیقت با اصلاح و تجدید نظر منتشر شده است. این کتاب اثر متقابل انقلاب را در نهادها، پدیده‌ها و روابط مختلف مردم بررسی کرده و مسائلی نظیر ازدواج، خرید رادیو، مراجعه به پزشک و مسائلی از این قبیل را که در ابتدای امر نسبت به انقلاب غیر موثر به نظر می‌رسند، مطرح ساخته و بررسی می‌کند. به طور خلاصه می‌توان فهمید که روش حکومت و نظر مردم نسبت به هیات حاکمه و استعمارگری که حاکمیت دارد، در تمام شئون زندگی مردم اثر می‌گذارد و از جزییات رفتار مردم می‌توان به این نظر پی برد.