مشخصات کتاب
عرفانیات(مجموعه مقالات عرفانی)
  • عنوان: عرفانیات(مجموعه مقالات عرفانی)
  • نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
  • قیمت: 550,000 ریال
  • تعداد صفحه: 420
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1379
  • رده بندی ها: تحقیقات عرفانی

شرح:این کتاب شامل مجموعه مقاله‌های عرفانی مولف است که طی پانزده سال در نشریات مختلف به صورت پراکنده منتشر شده بود و در کتاب حاضر جمع‌آوری شده است. با وجود تنوع مقالات، انسجام دورنی و نگرش یگانه‌ای به آن‌ها حاکم است و ترتیب زمانی و موضوعی مقالات، خواننده را در تاریخ عرفان ایران طی چندین قرن سیر می‌دهد و غالباً مهمات یک مقاله در مقاله‌ای دیگر روشن می‌شود. مولف محقق در این کتاب کندوکاوی علمی در میراث عظیم عرفانی اسلام انجام می‌دهد.