مشخصات کتاب
رهبران طریقت و عرفان
  • عنوان: رهبران طریقت و عرفان
  • نویسنده: محمّد باقر سلطانی
  • قیمت: ریال
  • تعداد صفحه: هجده + 271
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1385
  • رده بندی ها: تذکره عرفا

شرح:این کتاب نگارش آقای حاج میرزا محمد باقر سلطانی است که شرح حال و زندگی پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) و دوازده امام علیهم السلام و به دنبال آن شرح احوال بزرگان سلسله‌ی نعمت الهی گنابادی است. این تالیف بسیار خلاصه است ولی نکات جالب و مطالب با ارزش عرفانی دارد.