مشخصات کتاب
قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی
  • عنوان: قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی
  • نویسنده: حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
  • قیمت: 650,000 ریال
  • تعداد صفحه: 214
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1361
  • رده بندی ها: تفسیر قرآن

شرح:این کتاب ترجمه 3 بخش از تفسیر بیان‌السّعادة شامل بخش‌های اصحاب‌کهف، موسی و خضر، و ذوالقرنین که هر سه در سوره کهف هستند، می‌باشد. البته به تناسب موضوع خود مولف محترم مطالبی را در شرح و تفسیر آن‌چه در بیان‌السّعادة آمده نیز افزوده‌اند.