مشخصات کتاب
جامع الحکایات:(دویست حکایت در احوال پارسیان)
  • عنوان: جامع الحکایات:(دویست حکایت در احوال پارسیان)
  • نویسنده: نصرالله بن شهرالله ترمذی
  • ویراستار: نرگس خاتون هاشمیان
  • مصحح: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
  • قیمت: 650,000 ریال
  • تعداد صفحه: شش + 312
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1396
  • رده بندی ها: تحقیقات عرفانی

شرح:جامع الحکایات، چنانکه از عنوان فرعی آن برمیاید، دویست حکایت در احوال پارسایان(زاهدان و صوفیان) است که محقق نکته سنج، آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو از نسخه خطی منحصر به فرد در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، برگزیده، تصحیح و آماده نشر کرده است. مصنف کتاب نصرالله بن شهر الله از عرفای قرن نهم و دهم قمری است که شرح حال مشخص تاکنون از او یافت نشده است. این کتاب در مسیر سنت پسندید تذکره نویسی عرفانی است که در آثاری همچون تذکره اولیا عطار اوجش را میبینیم. مقصود اصلی نویسندگان این تذکره ها چنانکه مصنف جامع الحکایات در مقدمة کتاب خاطرنشان میکند، پیروی از این دستور است: بدان که علمای متبحر چنان فرموده اند که هر که هر روز از قرآن آیتی چند و فصلی از حکایات مشایخ نخواند، دلش سیاه و علمش تباه گردد. پس اینکاب جمع کرده شد در حکایات بزرگان، زهد و تقوا، طهارت و رنج کشیدن ایشان در طاعت. تا تذکره ای باشد برای دیگران برای پیمودن راه اله.