مشخصات کتاب
طب و امر قدسی
  • عنوان: طب و امر قدسی
  • نویسنده: جِیکوب نیدِلمَن
  • مترجم: امیرحسین پورنامدار
  • قیمت: 350,000 ریال
  • تعداد صفحه: 135
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1399
  • رده بندی ها:

شرح: