مشخصات کتاب
گزیده اشعار شاه نعمت الله ولی
  • عنوان: گزیده اشعار شاه نعمت الله ولی
  • نویسنده: ابوالحسن پروین پریشان زاده
  • قیمت: 400,000 ریال
  • تعداد صفحه: 177
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1383
  • رده بندی ها: ادبیات عرفانی

شرح:این کتاب منتخب دیوان اشعار شاه نعمت الله ولی است و مشتمل بر برترین اشعار دیوان مذکور، یعنی تفکیک سره از ناسره و غث از کتاب منتخب، و اشعاری که گزینش شده، می‌باشد.