مشخصات کتاب
طریقه ابومَدیَن
  • عنوان: طریقه ابومَدیَن
  • نویسنده: وینسنت.جی.کُرنل
  • مترجم: فاطمه غلام نژاد, فرشته سخایی
  • قیمت: 350,000 ریال
  • تعداد صفحه: 240+چهارده
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1393
  • رده بندی ها: تذکره عرفا

شرح:شیخ ابومدین از عارفان مشهور قرن ششم هجری در مغرب جهان اسلام است، به نحوی که او را "جنید غرب" نامیده¬اند. مشاهیری از عارفان مثل محیی الدین این عربی به یمن تربیت او به کمال رسیده¬اند. ابن عربی در آثارش چندین بار از وی به تجلیل و احترام یاد کرده است. با همه این اشتهار، تا کنون مطلبی به زبان فارسی و بطور مستقل درباره وی نوشته نشده است. مجموعه آثاری که از این عارف جلیل بر جای مانده است، شامل جند رساله مختصر و چندسن قصیده است. وینسنت کرنل استاد دانشگاه های آمریکا، شرح حال مفصّلی از شیخ ابومدین همراه با مجموعه¬ای از آثار وی فراهم کرده و آنها را از زبان عربی به انگلیسی ترجمه کرده است. کتاب حاضر ترجمه مقدمه کرنل به همراه ترجمه از متن عربی آثار ابومدین است.