مشخصات کتاب
تاریخ وجغرافیای گناباد
  • عنوان: تاریخ وجغرافیای گناباد
  • نویسنده: حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
  • قیمت: 1,200,000 ریال
  • تعداد صفحه: 448
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1379
  • رده بندی ها: آثار عرفای متاخر ایران

شرح:گناباد از شهرستانهای بسیار قدیمی ایران است ؛ که قدمتش به پیش از اسلام میرسد. در زمان حیات مرحوم حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی ملقب به " سلطان علیشاه" که از شخصیتهای مشهور قرن ۱۴ هجری قمری بودند ، شهرت یافت. سکونت ایشان در بیدخت گناباد در منصب قطبیت سلسلهی نعمت الهی ، موجب شد که مرکز تصوف و عرفان در ایران گردد . این کتاب به جهت تحقیق علمی جغرافیایی و تاریخی دقیق و مستند است ، و تمام مطالب مربوط به موضوع ، مورد نظر و بررسی قرار گرفته است.