مشخصات کتاب
جذبات الهیه
  • عنوان: جذبات الهیه
  • نویسنده: شیخ اسدالله ایزدگشسب
  • به کوشش: شیخ اسدالله ایزدگشسب
  • قیمت: 1,000,000 ریال
  • تعداد صفحه: هفتاد و شش + 474
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1378
  • رده بندی ها: ادبیات عرفانی

شرح:1. جذبات الهیه منتخبی است از کلیات شمس‌الدین تبریز با مقدمه و شرح و تصحیح غزلیات مولوی که به وسیله مرحوم شیخ اسدالله ایزدگشسب متخلص به شمش نگارش و گردآوری گردید و در سال 1319 هجری شمسی برای اولین بار به چاپ رسیده است. مولف در این کتاب برای اغلب غزلیات مولانا عناوین عرفانی مناسب اختیار کرده است و هم‌چنین آیات، اخبار و احادیث مطابق با مضامین غزلیات را ذکر کرده است در انتهای کتاب در فصلی به پیوست حین تفسیر اشعار مولانا کلیه صنایع و محسنات بدیعی و لطایف و ظرایف صوری و معنوی غزلیات توسط مولف تشریح شده است. مولف شرح حال جامع و مفیدی نیز از بزرگان معاصر مولانا فراهم کرده است. برای چاپ جدید این کتاب، استاد فقید دکتر باستانی پاریزی مقدمه عالمانه‌ای نوشته‌اند.