مشخصات کتاب
حکایت های عرفانی
  • عنوان: حکایت های عرفانی
  • نویسنده: قاسم هاشمی نژاد
  • قیمت: 900,000 ریال
  • تعداد صفحه: 418
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1389
  • رده بندی ها: عرفان و هنر

شرح:در این کتاب 201 داستان و حکایت عرفانی در هفت بخش و با عناوین «و چنین آغاز شد»، «چنین ادامه یافت»، «میراث‌دهندگان و میراث‌بران»،«کِشت‌ها و برداشت‌ها»، «دقایق و نازک‌کاری‌ها»، «گشایش‌ها و تنگناها» و «حقیقت راز: توحید» به نگارش درآمده است. این مجموعه با نگاهی عرفانی و ادبی به مقوله داستانگویی عرفانی پرداخته است.