مشخصات کتاب
رساله رفع شبهات
  • عنوان: رساله رفع شبهات
  • نویسنده: حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
  • قیمت: 650,000 ریال
  • تعداد صفحه: 185
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1389
  • رده بندی ها: آثار عرفای متاخر ایران

شرح:این کتاب یکی از آثار حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی، رضاعلیشاه، است که در آن به شبهات مطرح شده از سوی مخالفین طریق عرفان و تصوف به نحو علمی و با توجه به آیات قرآن و روایات پاسخ داده شده است؛ موضوعاتی چون بدعت، بیعت، مهدویت، اخباری که در ذمّ تصوف آمده¬اند و...