مشخصات کتاب
سفر به مبدأ
  • عنوان: سفر به مبدأ
  • نویسنده: محمود ارول قلیج
  • مترجم: داود وفایی
  • ویراستار: حمیده ثقفی
  • گردآورنده: صادق یالسیزاوچانلار
  • قیمت: 400,000 ریال
  • تعداد صفحه: شانزده + 322
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1390
  • رده بندی ها: عرفان و هنر

شرح:موضوع این کتاب، مباحثی دربارة عرفان در گفتگو با دکتر محمود ارول قلیچ است. او در بخش اول کتاب مباحثی دربارة مبدأ هستی و مبانی عرفانی آن، برگرفته از قرآن و سنت مطرح می‌کند. در ادامه، مفهوم انسان کامل از دیدگاه قرآن و شرایط هدایت شوندگان در این کتاب آسمانی را ذکر می‌کند. سپس مباحث عرفانی مربوط به رشد معنوی، سلوک، راهیابی به اسرار خلقت، کمال انسان و... را توضیح می‌دهد. هدف از این گفتگو، تلاش برای انطباق اندیشه بزرگان سنت عرفانی بر انسانیت معاصر، به ویژه بر زندگانی مسلمانان است.