مشخصات کتاب
ماجرا در ماجرا
  • عنوان: ماجرا در ماجرا
  • نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
  • قیمت: 1,400,000 ریال
  • تعداد صفحه: نه + 675
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1381
  • رده بندی ها: فلسفه و کلام

شرح: