مشخصات کتاب
مبانی هنر اسلامی
  • عنوان: مبانی هنر اسلامی
  • نویسنده: تیتوس بورکهارت
  • مترجم: امیر نصری
  • قیمت: 600,000 ریال
  • تعداد صفحه: 232
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1386
  • رده بندی ها: عرفان و هنر

شرح:هنر اسلامی به عنوان یک مقوله مستقل از هنر سایر ملل مسلمان از ابتدای قرن بیستم مورد توجه اهل عالم هنر قرار گرفته است. رویکردهای گوناگونی در بررسی و تحلیل هنر اسلامی به طور خاص و سایر هنرهای سنتی به طور کلی پدید آمدند که در زمینه هنر اسلامی می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم نمود: 1. رویکرد حکمی 2. رویکرد تاریخی. کتاب حاضر به مقالات یکی از نمایندگان رویکرد نخست یعنی تپتوس بورکهارت و انتقادهای وی بر رویکرد تاریخی اختصاص دارد.