مشخصات کتاب
مجموعه مقالات حقوقی واجتماعی
  • عنوان: مجموعه مقالات حقوقی واجتماعی
  • نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه)
  • قیمت: 600,000 ریال
  • تعداد صفحه: 313
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1381
  • رده بندی ها: فقهی و اجتماعی

شرح:مجموعه مقالاتی است که در تاریخ‌های مختلف در جراید درج شده بود. مولف محترم با لطافت و عمق نگرش عرفانی و احاطه به مسائل حقوقی و اجتماعی این مقالات را به تناسب زمان منتشر کرده‌اند. در این مقالات از بسیاری اشخاص و یا بسیاری تصمیمات حقوقی و اجتماعی ذکری شده است که توجه به تاریخ نگارش آن و تحولات بعدی می‌تواند راهگشای آیین خصوصا برای قوه قضاییه باشد.