مشخصات کتاب
مجموعه مقالات فقهی واجتماعی
  • عنوان: مجموعه مقالات فقهی واجتماعی
  • نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه)
  • قیمت: 600,000 ریال
  • تعداد صفحه: 158+هفت
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1378
  • رده بندی ها: فقهی و اجتماعی

شرح: