مشخصات کتاب
هنوز خورشید از شرق می درخشد
  • عنوان: هنوز خورشید از شرق می درخشد
  • نویسنده: سید مصطفی آزمایش
  • قیمت: 400,000 ریال
  • تعداد صفحه: 179
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1381
  • رده بندی ها: فلسفه و کلام

شرح:کتاب حاضر پیش ‌درآمدی است برنگاه به فرد و جامعه در غرب و وضعیتی که انسان شرقی به خصوص ایرانی در دوره مدرن دارد. نویسنده که از طرفی آشنا با عرفان و اسلام است و از جهت دیگر طی سال‌‌ها مطالعه، تحصیل و اقامت در فرانسه، با تفکر مدرن غرب مانوس بوده، ضمن نقد و بررسی جامعه و انسان مدرن غربی سعی نموده نشان دهد که با چه مبانی و اصولی، غرب به وضعیت فعلی خود رسیده است و در شرایط کنونی خود چه نیازی به عرفان دارد.