مشخصات کتاب
خانواده
  • عنوان: خانواده
  • نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه)
  • قیمت: 100,000 ریال
  • تعداد صفحه: هشت + 61
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1384
  • رده بندی ها: عرفان در زمانه و زندگی ما

شرح:این کتاب رساله چهارم از مجموعه "عرفان در زمانه و زندگی ما" است. این مجموعه،گزینشى موضوعى از سخنرانی‌ها و مواعظ جناب آقاى دکتر نور علی تابنده است که از اواخر سال 1375 متناسب با اوضاع زمانه و سوالات مطرح شده، در مجالس عمومی عرفانی، بیان شده‌ است. انتخاب سخنرانی‌ها و عناوین آن‌ها همه به سلیقه تدوین‌کنند‌گان رساله‌هاست ولى حتی‌المقدور سعی شده که مطالب با کم‌ترین دخل و تصرف باشد تا سادگی و روانی لحن بیان محفوظ بماند.