مشخصات کتاب
Sufi Path
  • عنوان: Sufi Path
  • نویسنده: شهرام پازوکی
  • مترجم: شهرام پازوکی
  • قیمت: 50,000 ریال
  • تعداد صفحه: 85
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1381
  • رده بندی ها: تحقیقات عرفانی

شرح:این کتاب ترجه انگلیسی یک مقاله با عنوان "طریق عرفان و چند بیانیه عرفانی" از مرحوم جناب آقای حاج علی تابنده (محبوب علیشاه) و جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه) با عناوین "تشیع، تصوف و عرفان" و "ملاحظاتی درباره بیعت" است.