مشخصات کتاب
مارتین بوبر
  • عنوان: مارتین بوبر
  • نویسنده: رُنالد گِرگور اسمیت
  • مترجم: مسعود سیف
  • قیمت: 300,000 ریال
  • تعداد صفحه: 124
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1385
  • رده بندی ها: فلسفه و کلام

شرح:این کتاب جزو مجموعه کتاب‌هایی است که به نام "مجموعه تفکر دینی در دوره معاصر" به معرفی احوال و آثار متفکرانی می‌پردازد که در دوره‌ی معاصر به نحوی در فهم و بسط تفکر دینی سهم اساسی داشته‌اند. مارتین بوبر فلسوفی است که گرچه پیشینه‌ای یهودی دارد ولی با تالیف آثارش به عنوان فیلسوفی دینی مبدل به شخصیتی اهل دین شده است. این کتاب معرفی مختصر بوبر است.