مشخصات کتاب
داستان ها و پیام های اسرارالتوحید
  • عنوان: داستان ها و پیام های اسرارالتوحید
  • نویسنده: حشمت الله ریاضی
  • به کوشش: معصومه امین دهقان
  • قیمت: 500,000 ریال
  • تعداد صفحه: 242+هشت
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1392
  • رده بندی ها: داستان‌ها و پیام‌ها

شرح:این کتاب در مجموعه داستان‌ها و پیام‌ها قرار می‌گیرد. در هریک از کتاب‌های این مجموعه به آثار و آراء یکی از بزرگان عرفان و ادب ایران پرداخته شده است و داستان‌هايي منتخب از ايشان به همراه پيام‌هايي جمع‌آوري شده است. 8 جلد از این مجموعه تا کنون به چاپ رسیده است.