مشخصات کتاب
داستان ها و پیام های مثنوی
  • عنوان: داستان ها و پیام های مثنوی
  • نویسنده: حشمت الله ریاضی
  • به کوشش: حبیب الله پاک گوهر
  • قیمت: 1,200,000 ریال
  • تعداد صفحه: 465+هشت
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1388
  • رده بندی ها: داستان‌ها و پیام‌ها

شرح:این کتاب در مجموعه داستان‌ها و پیام‌ها قرار می‌گیرد. در هریک از کتاب‌های این مجموعه به آثار و آراء یکی از بزرگان عرفان و ادب ایران پرداخته شده است و داستان‌هایی منتخب از ایشان به همراه پیام‌هایی جمع‌آوری شده است. 8 جلد از این مجموعه تا کنون به چاپ رسیده است.