مشخصات کتاب
خداوفلسفه
  • عنوان: خداوفلسفه
  • نویسنده: اتین ژیلسون
  • مترجم: شهرام پازوکی
  • قیمت: 400,000 ریال
  • تعداد صفحه: 173+دوازده
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1388
  • رده بندی ها: فلسفه و کلام

شرح:ژیلسون، مؤلف این کتاب، از فیلسوفان معاصر فرانسوی است که مفهوم خدا را در دوره‌های مختلف فلسفی، فلسفه یونان، قرون وسطی، مدرن و معاصر بررسی می‌کند. وی از بزرگان و صاحب‌نظران تاریخ فلسفه غرب است که از منظر یک فیلسوف کاتولیک مسیحی، آراء فلیسوفان بزرگ این چهار دوره را شرح، تحلیل و نقد می‌کند.