مشخصات کتاب
عقل و وحی در قرون وسطی
  • عنوان: عقل و وحی در قرون وسطی
  • نویسنده: اتین ژیلسون
  • مترجم: شهرام پازوکى
  • قیمت: 400,000 ریال
  • تعداد صفحه: 89
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1378
  • رده بندی ها: عرفان و هنر

شرح:درباره‌ی آراى مختلف درباره نسبت میان عقل و وحی در قرون وسطی است . مولف کتاب اتین ژیلسون از فیلسوفان برجسته معاصر است که در طى سه فصل با عناوین "برتری ایمان" ، "برتری عقل" و "هماهنگی میان عقل و ایمان" این آراء را طبقه بندى کرده است. مترجم کتاب دکتر شهرام پازوکى است که ترجمه آن را همراه با توضیحات مفصل در پاورقی انجام داده است. چاپ دوم این کتاب همراه با اصلاحات و افزوده هاى مترجم است.