کتاب > Sufi Path

توضیحات کتاب

این کتاب ترجه انگلیسی یک مقاله با عنوان «طریق عرفان و چند بیانیه عرفانی» از مرحوم جناب آقای حاج علی تابنده (محبوب علیشاه) و جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه) با عناوین «تشیع، تصوف و عرفان» و «ملاحظاتی درباره بیعت» است.

جزئیات کتاب

شماره 11111
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده شهرام پازوکی
قیمت (تومان) 35000