کتاب > با فردوسی؛سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ

توضیحات کتاب

شاهنامه سرزمینی وسیع است که در قلب آن کوهی عظیم سر به آسمان کشیده و بر فراز آن سیمرغ آشیان دارد. فردوسی از دیار سیمرغ پیام می‌آورد و به دیار سیمرغ راهنمایی می‌کند. دکتر آزمایش در این کتاب ما را با این مسیر آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه جوهره اشعار فردوسی حاکی از یک سلوک طریقتی است.

جزئیات کتاب

شماره 11115
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده سید مصطفی آزمایش
قیمت (تومان) 110000