کتاب > تنبیه النّائمین(به پیوست رساله خواب مغناطیسی)

توضیحات کتاب

تنبیه‌النائمین با یک مقدمه و چهارده باب، رساله‌ای درباره خواب و حقیقت خواب و بیان کیفیت رویا اعم از صادق و کاذب است. مولف دانشمند و عارف کتاب مرحوم حاج ملا سلطان‌ محمد گنابادی(سلطان علیشاه)، در این اثر اثبات می‌کند که چگونه رویای صادقه دلالت بر تجرد خیال و روح انسانی و عالم آخرت دارد. به ضمیمه این کتاب رساله "خواب مغناطیسی" تالیف مرحوم حاج سلطان‌حسین تابنده گنابادی منتشر شده است که در واقع شرح و حاشیه‌ای جدید بر "تنبیه‌النائمین" است.

جزئیات کتاب

شماره 11122
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی(سلطان علیشاه)
قیمت (تومان) 170000