کتاب > خاطرات سفر حج

توضیحات کتاب

کتاب حاضر، مجموعه یادداشت‌های نخستین سفر نگارنده،«حاج سلطانحسین تابندة گنابادی (رضاعلیشاه)» است که در شهریور سال 1329 شمسی، سومین روز اخذ فرمان ارشاد از «حضرت آقای صالح علیشاه، پدر مؤلف» آغاز شد و در مجموع شش ماه طول کشید. ایشان در این سفر در روز سیزدهم ذیحجه، پس از اتمام مراسم حج به دستور حضرت آقای صالح علیشاه، سه روز در مسجد الحرام اعتکاف کردند و اجازه نامة ارشادشان بعد از پایان موفقیت‌آمیز اعتکاف در جمع فقرا قرائت شد. لازم به ذکر است در پایان کتاب، فهرست آیات، احادیث، اخبار، عبارات عربی، اشعار، اشخاص و مکان‌های مطرح شده در کتاب،‌ مندرج است.

جزئیات کتاب

شماره 11129
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 300000