کتاب > رسالۀ ردّ پادری

توضیحات کتاب

این کتاب تصحیح رساله‌ای از مرحوم "حاج محمد حسین حسین علیشاه اصفهانی " عارف و فقیه بزرگ اوایل دوره‌ی قاجار است. ایشان این رساله را در جواب ردیه‌ی " هنری مارتین" - مبلغ مسیحی انگلیسی و پیرو مذهب پروتستان - بر اسلام نگاشته است که از جنبه‌های گوناگون اثر مهمی به شمار می‌رود.

جزئیات کتاب

شماره 11144
رده بندی
نویسنده حاج محمد حسین حسین علیشاه اصفهانی
قیمت (تومان) 150000