کتاب > قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی

توضیحات کتاب

این کتاب ترجمه 3 بخش از تفسیر بیان‌السّعادة شامل بخش‌های اصحاب‌کهف، موسی و خضر، و ذوالقرنین که هر سه در سوره کهف هستند، می‌باشد. البته به تناسب موضوع خود مولف محترم مطالبی را در شرح و تفسیر آن‌چه در بیان‌السّعادة آمده نیز افزوده‌اند.

جزئیات کتاب

شماره 11160
رده بندی تفسیر قرآن
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 300000