کتاب > قلب اسلام

توضیحات کتاب

دکتر سید حسین نصر این کتاب را پس از حوادث یازدهم سپتامبر در برآوردن نیاز به ابراز اسلام راستین و در دفاع از اسلام حقیقی برای مخاطبان عمومی غیر مسلمان نوشته شده است؛ و در آن شئون مختلف اعتقادات و تعالیم اسلام از مبحث توحید تا حق‌الناس و حق‌الله، معرفی و بیان شده و در مواردی به شبهات رایج درباره آن‌ها پاسخ داده است. مولف دانشمند نشان داده است که تفسیرهایی از قبیل "بنیادگرایی" از اسلام نسبتی با حقیقت آن ندارد و به این نتیجه می‌رسد که قلب اسلام یا حقیقت آن، اسلام قلبی یا عرفانی است و در این مقام است که همه ادیان با یکدیگر متحد هستند.

جزئیات کتاب

شماره 11161
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده سید حسین نصر
قیمت (تومان) 180000