کتاب > نامه های صالح

توضیحات کتاب

کتاب حاضر مجموعه نامه‌ها، فرمان‌ها و اجازات کتبی نوشته حضرت آقای صالح علیشاه است که پس از رحلت معظم له در سال 45 شمسی به دستور حضرت آقای رضا علیشاه و به همت مرحوم آقای حاج سید هبده الله جذبی جمع‌آوری شد و به چاپ رسید. در این نامه‌ها، شواهد و نشانه‌های بسیاری که معرف شخصیت ایشان به عنوان یک درویش واقعی است یافت می‌شود. این‌گونه که هم به جزئی‌ترین امور زندگی توجه دارند و با عقل ایمانی پاسخ سؤالات نویسندگان نامه را می‌دهند و آن‌ها را راهنمایی می‌کنند و هم با بصیرت قلبی در مقام ارشاد سالکان، هدایتشان می‌کنند

جزئیات کتاب

شماره 11187
رده بندی
نویسنده حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی صالحعلیشاه
قیمت (تومان) 270000