کتاب > اقتدا به محمد(ص)

توضیحات کتاب

شناخت عامة درس‌آموختان غربی از اسلام و پیامبر اکرم (ص)هنوز برآمده از همان تصوری است که در قرون وسطی وجود داشت و ماحصلش این است که اسلام، بدعت و انحرافی از مسیحیت و دین جنگ و خشونت است و مسلمان کسی است که یک جنبه‌اش ستیزه‌جویی و جنبة دیگرش شهوانی است. این تصور با جنگ‌های صلیبی و فتوحات اسلامی به خصوص در دورة عثمانی بیشتر تقویت شد تا این که در جریان واقعة یازدهم سپتامبر سال 2001 به اوج خود رسید. این حادثه از جهتی دیگر برای خود مسلمانان پندآموز بود، چراکه آنان توانستند به خطرات نهفته در یک نوع اندیشة منحرف و قشری که می‌تواند در همة ادیان نهفته باشد، بیشتر پی ببرند. در پاسخ به این تصورات نادرست دربارة اسلام در غرب، تنی چند از اسلام‌شناسان معاصر به تألیف آثاری که عمدتاً به زبان انگلیسی است، اقدام کردند. کتاب حاضر اثر «کارل ارنست» استاد ممتاز و رئیس بخش مطالعات دینی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا ـ از جمله این آثار است. این کتاب برنده جایزه کتاب فصل در سال 1390 نیز شده است.

جزئیات کتاب

شماره 11193
رده بندی فلسفه و کلام
نویسنده کارل اِرنست
قیمت (تومان) موجود نیست