کتاب > خدا و فلسفه

توضیحات کتاب

ژیلسون، مؤلف این کتاب، از فیلسوفان معاصر فرانسوی است که مفهوم خدا را در دوره‌های مختلف فلسفی، فلسفه یونان، قرون وسطی، مدرن و معاصر بررسی می‌کند. وی از بزرگان و صاحب‌نظران تاریخ فلسفه غرب است که از منظر یک فیلسوف کاتولیک مسیحی، آراء فلیسوفان بزرگ این چهار دوره را شرح، تحلیل و نقد می‌کند.

جزئیات کتاب

شماره 11196
رده بندی فلسفه و کلام
نویسنده شهرام پازوکی
قیمت (تومان) 130000