کتاب > خورشید تابنده

توضیحات کتاب

خورشید تابنده مشتمل است بر شرح احوال و آثار مرحوم آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضاعلیشاه)، قطب وقت سلسله نعمت اللهیه. مجموعه حاضر به دو بخش و یک ضمیمه منقسم است. در بخش اوّل مؤلّف محترم مقدّمه‌ای اجمالی درباره تاریخچه و تعالیم عرفان و تصوف بیان نموده‌اند و سپس به شرح احوال و اخلاق و عقاید و آراء و آثار علمی و خیریه و اسفار جناب رضاعلیشاه پرداخته‌اند. در پایان این قسمت مجموعه‌ای از مکاتیب ایشان به همراه کلمات قصار و برخی اشعارشان آورده شده است. در بخش دوم شرح حال مختصر مشایخ و مأذونین مرحوم آقای رضاعلیشاه به انضمام مقالات و خاطرات اشخاص مختلف درباره ایشان آمده است و نیز در انتهای این بخش برخی اشعار و مراثی که به مناسبت رحلت ایشان سروده شده، ذکر گردیده. در قسمت ضمیمه نیز شرح حال مختصری از مؤلّف محترم بیان شده است.

جزئیات کتاب

شماره 11197
رده بندی تذکره عرفا
نویسنده حاج علی تابنده(محبوب علیشاه)
قیمت (تومان) موجود نیست