کتاب > رساله شریف سعادتیه

توضیحات کتاب

سعادتیه یگانه تألیف مستقلی است که درباره زندگی و احوال جناب آقای حاج محمدکاظم اصفهانی (سعادت علیشاه) از بزرگان عرفای قرن گذشته و قطب سلسله‌ نعمت‌اللهیه نگاشته شده است. جناب سعادت علیشاه به واسطه اختلافات پیش‌آمده پس از رحلت جناب آقای حاج میرزا زین‌العابدین شیرازی (رحمت علیشاه) و آزار و اذیت عالم‌نمایان و ظاهربینان، غالباً منزوی بودند که همین امر اهمیّت این رساله و اطلاعات مندرج در آن را بیش از پیش مشخص می‌سازد. ناشر در مقدمه‌ این رساله توضیحاتی را در خصوص انشعابات سلسله نعمت‌اللهیه پس از رحلت آقای رحمت علیشاه ارایه داده است. همچنین به انضمام این کتاب بخشی از کتاب سلطان فلک سعادت تألیف جناب آقای حاج ملاعلی بیدختی (نورعلیشاه گنابادی) نیز به سبب ارتباط موضوعی به چاپ رسیده است.

جزئیات کتاب

شماره 11198
رده بندی تذکره عرفا
نویسنده آقا عبدالغفار اصفهانی
قیمت (تومان) موجود نیست