کتاب > سه گوهر تابناک از دریای پر فیض کلام الهی

توضیحات کتاب

سه گوهر تابناک نوشته جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضاعلیشاه) است که اختصاص به ترجمه و شرح آیه الکرسی، آیات خواتیم سوره بقره و آیه نور از تفسیر جلیل بیان السعاده تألیف جناب آقای سلطان علیشاه دارد. مؤلف عالی‌مقدار در بیان مطالب خود به غیر از تفسیر بیان السعاده از سایر تفاسیر قرآن و کتب مرتبط نیز استفاده نموده است که همین امر بر غنای کتاب افزوده است.

جزئیات کتاب

شماره 11200
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج سلطانحسین تابنده گنابادی(رضاعلیشاه)
قیمت (تومان) 280000