کتاب > شریعت، طریقت، عقل

توضیحات کتاب

شریعت طریقت و عقل دومین کتاب از مجموعه عرفان در زمانه و زندگی ما است. این مجموعه، گزینشى موضوعى از سخنرانی‌ها و مواعظ جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) است که از اواخر سال 1375 در مقام قطبیت و ارشاد طریقه نعمت‌اللهی گنابادی به تناسب اوضاع زمانه و سؤالات مطرح شده، در مجالس عمومی عرفانی، بیان فرموده‌اند. انتخاب سخنرانی‌ها و عناوین آن‌ها همه به سلیقه تدوین‌کنند‌گان رساله‌هاست ولى حتی‌المقدور سعی شده که مطالب با کم‌ترین دخل و تصرف باشد تا سادگی و روانی بیان محفوظ بماند. این دفتر مطالبی را تحت عناوین ذیل شامل می‌شود: سهم عقل در شریعت و طریقت، جنبه‌های شریعتی و طریقتی دستورات قرآن، تلازم شریعت و طریقت، ماهیّت و قلمرو عقل و تفکّر.

جزئیات کتاب

شماره 11201
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه)
قیمت (تومان) 35000