کتاب > مجموعه مقالات همایش عرفان،اسلام،ایران و انسان معاصر:نکوداشت

توضیحات کتاب

عرفان،اسلام،ایران شامل مجموعه مقالات همایش "عرفان،اسلام،ایران و انسان معاصر،نکوداشت شیخ شهاب الدین سهروردى" است. این همایش در بهمن ١٣٨٣ دومین همایش پس از همایش "آموزه هاى مولانا براى انسان معاصر" است که در دانشگاه تهران برگزار شد. مقالات این همایش به دو بخش تقسیم شده است. مقالات بخش اول مربوط به نکوداشت شیخ شهاب الدین سهروردى است که به اندیشه سهروردى و ارتباط او با دیگران مى پردازد. مقالات بخش دوم مربوط به نسبت میان عرفان، اسلام، ایران و عرفان و هنر است. در انتهاى این کتاب نیز بخشى به مقالات خارجى اختصاص یافته است. مجموعه مقالات این کتاب براساس موضوعى تقسیم بندى شده است و تقدم و تاخر چیدن مقالات عمدتا برهمین مینا بوده است. این کتاب را دکتر شهرام پازوکى دبیر علمى همایش گردآورى و تدوین کرده و آن را همراه با مقدمه اى منتشر گرده است.

جزئیات کتاب

شماره 11203
رده بندی تحقیقات عرفانی
نویسنده شهرام پازوکی
قیمت (تومان) 460000