کتاب > مرآة الحق

توضیحات کتاب

مرآة الحق اثری است از جناب حاج محمد جعفر کبودرآهنگی (مجذوب علیشاه همدانی), از علما و فقهای بزرگ عصر قاجار و قطب سلسله نعمت‌اللهیه، که به زبان فارسی نگاشته شده است. کتاب مشتمل بر مقدّمه‌ای مفصّل از مصحّح اثر و دیباچه نویسنده و شانزده فصل است. مؤلف دانشمند و عارف کتاب در سبب نگارش کتاب می‌نویسد: «دوستی از این ضعیف خواهشمند شد باکمال اصرار که مختصری فائده‌مند در تحقیق تصوف و حلول و اتحاد و وحدت وجود و تناسخ تحریر نماید و حق و باطل را از هم جدا نماید... لهذا این ضعیف بنابر خواهش آن عزیز، با قصور بضاعت و فطانت شروع نمودم که ورقی چند در توضیح امور مذکوره تحریر نمایم... و این اوراق را مسمّی گردانیدم به مرآة الحق.»

جزئیات کتاب

شماره 11205
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج محمد جعفر کبودرآهنگی (مجذوب علیشاه همدانی)
قیمت (تومان) موجود نیست