کتاب > طب و امر قدسی

توضیحات کتاب

چرا در گذشته طب را علمى مقدس مى‌دانستند كه بدن و بيماری‌ها را داراى معنايى نه صرفاً مادى و جسمانى مى‌دانست؟ چرا در سير تاريخ همواره پزشكى ارتباطى وثيق با دين داشته است؟ اين ارتباط مبتنى برچه مبادى و اصولى بوده كه اكنون يا به‌طور كلّى فراموش شده يا عاميانه و سطحى وسودجويانه تلقّى مى‌شود؟ جیکوب نیدلمن نویسنده کتاب طب و امر قدسی حاضر نمى‌خواهد پزشكى مدرن را دينى كند بلكه در پى طرح اين سؤالات و پاسخ به آنهاست تا مشكلات و عوارض سوءغفلت از اين حقايق را نشان دهد. اكنون كه باد دبور كرونا وزيدن گرفته و به سرعت مردم سراسر جهان را در شرايط بسيار بحرانى مبتلا كرده، شايد انديشيدن در نكات مطرح در اين كتاب بتواند قدمى -نه در كشف واكسن- بلكه در دعوت به تذكّر و توجّه عميق‌ترى به خود مسأله ماهيّت بدن انسان و طب باشد.

جزئیات کتاب

شماره 11496
رده بندی مجموعه نگاهی دیگر
نویسنده جیکوب نیدلمن
قیمت (تومان) 85000